Brainstorming

Het bepalen van de positionering, de marktbenadering en het ontwikkelen van de eerste globale creatieve richtingen doen we het liefst door met onze klanten te brainstormen. En ze dus direct inhoudelijk te betrekken bij het strategisch-creatieve proces.

Werken via creatieve brainstormsessies heeft een aantal fascinerende voordelen:

  • het levert relatief snel resultaten op, die direct getoetst kunnen worden
  • het creëert betrokkenheid en draagvlak binnen de afdeling/organisatie
  • het stimuleert alle betrokkenen om ‘out of the box’ te denken
  • het stimuleert de samenwerking en het onderlinge vertrouwen
  • het levert vaak extra inzichten op die later toegepast kunnen worden

Daarnaast komt het regelmatig voor dat deze vorm van gestructureerd creatief denken wordt ‘meegenomen in de organisatie’, om vervolgens ook op andere onderwerpen losgelaten te worden. Denk daarbij aan het verbeteren van processen en procedures, de klantvriendelijkheid, productinnovatie of het aanboren van nieuwe markten...